ചിലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബാലുവിന്റെ കരുതൽ | Uppum Mulakum 2│EP# 07#UppumMulakum2 #FlowersTV

Join us on
Facebook-
Instagram-
Twitter

21 comments

 1. ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നാളെ ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ആർക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് സുഖമായി ജീവിക്കുക🌝😊😘

 2. Uppmu mulakum is just as cool as the first 🥰🥰
  especially Lachu really superb ✨️❤Har
  Presents was really suprb ❤..the houes was
  not complete without Lachu EP#07 🖤 😊😊
  uppum mulakum fan's💖💖❤❤

 3. എത്ര സങ്കടത്തിൽ ആയാലും ഇവരുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ മതി ഹാപ്പിയാവാൻ ❤️❤️💯

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *