സായ് കുമാറിനെ കുറിച്ച് മനസുതുറന്ന് മകൾ വൈഷ്ണവി | myG Flowers Orukodi | Ep# 307#FlowersOrukodi #Vaishnavi

Be a Chartered Accountant by age 21
Join ACCA at Indian Institute of Commerce Lakshya
Log on to –

Join us on
Facebook-
Instagram-
Twitter

28 comments

  1. സായ്‌കുമാറിനെ വരച്ചുവച്ച മോൾ
    സീരിയൽ കണ്ടു കണ്ണ് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു സായികുമാറിന്റെ മോൾ ആണെന്ന് സീരിയൽ ഇനിയും നീട്ടിയാൽ ആളുകൾ മോളെ കൂടി വെറുക്കും …👍😍

  2. Real സായ് കുമാറിന്റെ കണ്ണുകൾ ആ ചിരി അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനെപ്പോലെ മകൾ സുന്ദരി she is very bold and talented 😘😘😘

Leave a comment

Your email address will not be published.